Logo
Internationella flyttningar
Start · Internationella flyttningar · Andre tjänster · Om MOVE IT · Flyttnings formuläret
Europa flyttningar
Intercontinental flyttningar
Van line
Försäkring
Relocation
Tel: +45 70 20 15 66

Effektiv från dag 1 på det nya jobbet

Det moderna näringslivet ställer höga krav på medarbetarnas effektivitet. Ett av kraven är att en utstationerad medarbetare så snabbt som möjligt ska kunna vara effektiv i sin nya ställning efter ankomsten till ett dotterbolag eller en representation i utlandet.

Därför har näringslivet inte bara användning för en partner för säker försändelse av flyttgodset. Utstationering omfattar även en rad förhållanden, som inskaffning av diverse uppehålls- och arbetstillstånd, val av skola åt barnen, sysselsättning för maka/make etc.

Move-it har med sitt totalservicekoncept och ett nära samarbete med bl.a. omlokaliseringsagenter från SettWell möjlighet att hjälpa kunder inom näringslivet, så att utskickade medarbetare så snabbt som möjligt kan vara effektiva i sina nya roller.

Läs mera om omlokalisering och de möjligheter vi kan erbjuda på www.settwell.com

© A/S MOVE-IT | Fabriksparken 8B | DK-2600 Glostrup | Tel: +45 70 20 15 66 | E-mail: | Sitemap